Cover Image

Tales of Two Souls

4.7
Description:

The Ancient God Of War Dong Yu was pitted in the mortal realm and "share" the same body with a dumb high school girl. In order to separate their souls, the two must work together to find a powerful weapon and defeat a formidable enemy! The adventure starts here!

Filipino: Ipinadala si Dong Yu, ang Diyos ng Giyera sa lugar ng mga mortal at nakibahagi sa iisang katawan ng isang tangang High School na babae, Para mapaghiwalay nila ang kanilang katawan at magkaroon ang isa sa bawat sarili, kailangan nilang makakuha ng malakas na sandata para talunin ang di pangkaraniwang kalaban! Dito nagsisimula ang kanilang paglalakbay!


Next Chapter (Next Issue):
Tales of Two Souls Chap 10
Tales of Two Souls Chap 11
Tales of Two Souls Chap 12
Do not forget to leave comments when read manga
Icon chat

Latest Comment


HOT